Papieski Instytut Biblijny w Rzymie zaprasza na jutrzejszy wykład prof. Josepha Sieversa, na godzinę 17:30, pt. Percorsi di dialogo. A partire dalla storia ebraica dell’epoca ellenistica.

Wykładem tym prof. Joseph Sievers uroczyście zakończy swoją akademicką działność dydaktyczną.

Wprowadzenie do wykładu wygłosi prof. Benedetta Rossi.

Wykładu będzie można wysłuchać za pośrednictwem kanału youtubowego: