ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB

 

Rok 2008

Numer projektu badawczego: N 101 0391 33 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Tytuł projektu: The Aramaic Astronomical Book from Qumran: Text, Translation and Commentary, Oxford University Press

Rezultat projektu: The Aramaic Astronomical Book: Text, Translation, and Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011).

 

Rok 2013

Numer projektu badawczego NCN: 2013/09/B/HS1/00728:

Projekt: Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran

Rezultat projektu: Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch. 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212 (Oxford: Oxford University Press, 2019).

 

Rok 2020

Numer projektu badawczego: DNM/SP/461388/2020

Grant w programie „Doskonała Nauka ‒ Społeczna odpowiedzialność nauki” (moduł: Wsparcie monografii naukowych)

Tytuł: Wydanie nieopublikowanej monografii profesora Józefa T. Milika, Le Testament de Levi en arameen

Rezultat projektu: Milik (†), Józef Tadeusz. Les livres des patriarches: Édition des textes, traduction et commentaire. I. Testament de Lévi (Edited by Henryk Drawnel. EB N.S., 95. Leuven: Peeters, 2022).

 

Rok 2022

Grant w programie „Doskonała Nauka ‒ Społeczna odpowiedzialność nauki” (moduł: Wsparcie konferencji naukowych). Tytuł: Od Księgi Henocha do Czwartej Księgi Sybillyńskiej. Apokryfy Starego Testamentu ‒ pomiędzy tradycją a innowacją. (projekt nr: DNK/SP/548468/2022).

Rezultat projektu: Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

dr Michał Klukowski

 

Rok 2022

Numer projektu badawczego NCN: 2022/06/X/HS3/00087

Grant w konkursie Miniatura 6 (Narodowe Centrum Nauki)

Tytuł projektu: Analiza paleograficzna rękopisów esseńskiego Listu Halachicznego „4QMMT” (rkp. 4Q313; 4Q394-399).