Ośrodek Badań nad Judaizmem Drugiej Świątyni zaprasza na wykład ks. dr Marcina Chrostowskiego , pt. Pan, który zwycięża ręką człowieka: Bóg Izraela w modlitwach Judyty (Jdt 9; 13; 16). 
Wykład odbędzie się 11 paździenika w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o godzinie 17:00
Wykład będzie transmitowany online na kanale Ośrodka: https://www.youtube.com/@starozytnyjudaizmkul