Tekst wystąpienia odczytał: ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel