Sympozjum otworzył Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii KUL.