Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w sympozjum, upamiętniającym życie i twórczość prof. dr hab. Ryszarda Rubinkiewicza, SDB (1939–2011).

Sympozjum odbędzie się w Budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy Alejach Racławickich 14, w sali nr 113.

Kontakt z organizatorami sympozjum możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: csstj@kul.pl

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

„Od Księgi Henocha do Czwartej Księgi Sybillyńskiej”

Apokryfy Starego Testamentu pomiędzy tradycją a innowacją

 

Sympozjum upamiętniające życie i twórczość prof. dr hab. Ryszarda Rubinkiewicza, SDB (1939–2011)

 

Budynek Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14, Lublin)

Sala 113

 

 

23.11.2022, środa

8.30. Otwarcie sympozjum

Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologicznego KUL

 

8.45-10.30 – SESJA I

Ks. dr Wojciech Kardyś, WSD Pelplin

Egzorcyzm w Apokryfie Księgi Rodzaju (1Q20ar) na tle demonologii starotestamentalnej

 

Ks. dr Biegas Marcin, KUL, Lublin

Dawid jako prorok w tekście Kompozycji Dawidowych (11Q5 xxvii 2-11) na tle literatury z Qumran.

 

Dr Klukowski Michał, KUL, Lublin

Problem małżeństw mieszanych. Od Księgi Ezdrasza do 4QMMT

 

10.30-11.00 Przerwa na kawę

 

11.00-13.00 – SESJA II

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, KUL, Lublin

Książę Mastema i jego aniołowie w Księdze Jubileuszy

 

Ks. prof. dr hab. Drawnel Henryk SDB, KUL, Lublin

Potop w tekście etiopskim Księgi Przypowieści (1 Hen. 89:1–9) w kontekście literatury starożytnej Mezopotamii

 

Ks. dr hab. Jędrzejewski Sylwester, UPJP II, Kraków

Między prześladowaniem a sukcesem. Żydzi w 3 Księdze Machabejskiej

 

13.00-15.00 Przerwa na obiad

 

15.00-17.00 – SESJA III

 

Dr hab. Dorota Muszytowska, UKSW, Warszawa

Znaczenie metafory „asteres planetai” w Liście Judy 13 w świetle 1 Księgi Henocha

 

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

Apokaliptyczne oblicze przeciwników Pawła w 2 Kor 10 – 13

 

Ks. prof. dr hab. Parchem Marek, UKSW, Warszawa

Apokaliptyczny charakter Testamentu Mojżesza

 

17.00-17.30 Przerwa na kawę

 

17.30-18.15 SESJA IV

 

Ks. dr Laskowski Łukasz, WSD, Częstochowa

Aktualizacja historii biblijnej u Pseudo-Filona